Εργαλεία Έρευνας για τις Αρχειακές συλλογές

Πρωτεύουσες καρτέλες

Νέος ηλεκτρονικός κατάλογος των Αρχειακών Συλλογών του Δήμου Βόλου

Το Κέντρο Ιστορίας Βόλου διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αρχειακών συλλογών και σύνταξης των ευρετηρίων, το ΔΗ.Κ.Ι. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), από το 2006, προχώρησε στην ηλεκτρονική δημοσίευση των εργαλείων έρευνας των αρχειακών συλλογών του. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πρότυπης εφαρμογής διαχείρισης XML εγγράφων "eXaMpLe", υλοποιήθηκε το πρότυπο Encoded Archival Description (EAD) Version 2002 για την παραγωγή των ηλεκτρονικά δημοσιευμένων εργαλείων έρευνας. Για την περιγραφή των αρχειακών συλλογών και τη δημιουργία των εργαλείων έρευνας ακολουθείται η γενική φιλοσοφία του ISAD (G), όπως αυτό έχει μεταφραστεί από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΔΙΠΑΠ (Γ)).
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής ενιαίων ευρετηρίων των εργαλείων έρευνας ανά επιλεγμένο σημείο πρόσβασης, όπως Φυσικά Πρόσωπα, Συλλογικά Όργανα, Θεματικές Επικεφαλίδες και Συλλογικά Όργανα με την ιδιότητα του Παραγωγού.
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις και η ανάπτυξη νέων εργαλείων και τεχνολογιών οδήγησαν τελικά στην υιοθέτηση το 2011 της εφαρμογής AtoM (ICA-AtoM) δημιουργώντας το ηλεκτρονικό κατάλογο για την επεξεργασία και προβολή των Αρχειακών Συλλογών του Δήμου Βόλου 
Η περιγραφή των αρχείων ακολουθεί την πολυ-επίπεδη περιγραφή ξεκινώντας από το γενικό (επίπεδο αρχείου) και φτάνοντας έως το ειδικό (επίπεδο τεκμηρίου).

 Εργαλεία Έρευνας

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αρχειακών συλλογών και σύνταξης των ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας ευρετηρίων έχει υιοθετηθεί από το 2006 η υλοποίηση του προτύπου Encoded Archival Description (EAD) V.2002  ενώ για την περιγραφή των αρχειακών συλλογών και τη ηλεκτρονική επεξεργασία του χρησιμοποιείται από το 2010 η εφαρμογή AtoM (Acces to Memory) εφαρμόζοντας τα ακόλουθα πρότυπα:
  • General International Standard Archival Description (ISAD) - 2nd edition, 1999
  • International Standard Archival Authority Record (Corporate bodies, Persons, Families) (ISAAR) - 2nd edition, 2003
  • International Standard For Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) - 1st edition, March 2008
  • International Standard For Describing Functions (ISDF) - 1st edition, May 2007

Τα Έργαλεία Έρευνας που έχουν δημοσιεύθει μέχρι σήμερα είναι τα παρακάτω:

Δημοτικά αρχεία

Το Αρχείο του Δήμου Βόλου, που περιέχει τα παρακάτω κωδικοποιημένα εργαλεία έρευνας:

Αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων

Αρχείο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Βόλου

Αρχείο της Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου

 
 
 
Φωτογραφικό αρχείο που περιλαμβάνει περισσότερες από 15.000 φωτογραφίες.