Ιστορική περίληψις των Επαναστάσεων της Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1807, 1808 και 1826

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080