Ευσεβίου του Παμφίλου Ιστορίας Εκκλησιαστικής λόγοι δέκα = Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae libri decem : ad codices manuscriptus. T. 2

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080