Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών εξ επισήμων προς την Ελλ.[ηνική] Κυβέρνησιν των τοπικών αρχών απαντήσεων και απόσπασμα της περί συνηθειών πραγματείας κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080