Έκθεσις της περί του χωρίου Δυμηνίου υποθέσεως, και αι περί αυτής αποδείξεις των κληρονόμων του Νικολάου και Σωτηρίου Περρούκα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080