Τα δώδεκα Ευαγγέλια των Αγίων Παθών του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, μετά προσθήκης ενός ευλαβούς Αντιφώνα εις τον Εσταυρωμένον = Li dodici Vangeli della Santa Passione di Nostro Signore Gesu Christo, coll' aggiunta di una devota Antifona al Crocifisso

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080