Κώδιξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν Κωνσταντινούπολει επί του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Άνθιμου του Βυζαντίου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080