Εγχειρίδιον καταστιχογραφίας : εκ γαλλικού κειμένου, καθ' απλογραφίαν και διπλογραφίαν προς χρήσιν της εις τα ελληνικά σχολεία φοιτώσης νεότητος

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080