Νόμος της Επιδαύρου ήτοι προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος : εν Άστρει τη ΙΓ΄ [13] Απριλλίου ΑΩΚΓ [1823] και Γ΄ [3] της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080