Κανονισμός της υπηρεσίας της Χωροφυλακής : μετά διορθώσεως των εσφαλμένως μετεφρασμένων διατάξεων αυτού, και προσθήκης διαφόρων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών εγκυκλίων και πολλών υποσημειώσεων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080