Περί του Ρωμαϊκού ζητήματος : προστεθέντος νέου προλόγου, εκ του γαλλικού επί της Ε΄εκδόσεως του 1860

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080