Συμαϊς ή ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής : ιδίως δε της Αγιογραφικής καθεδρίας και πρόδρομος των ανέκδοτων ελληνικών χειρογράφων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080