Θαλάσσιος νομοθεσία : συναθροισμένη από διαφόρους νομοθέτας θαλασσίους Ευρωπαϊκούς και πλουτισμένη από διαφόρους φυλαττομένας συνηθείας, δια οδηγίαν κάθε είδους ναυτικού και εμπορικού

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080