Διάφορα έγγραφα και επιστολαί : εκ της συλλογής του Υποστράτηγου Γενναίου Κολοκοτρώνη, αφορώντα τας κατά το 1832 μετά τον θάνατον του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια συμβάσας κατά την Ελλάδα ανωμαλίας και αναρχίας

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080