Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων : διηρημένην μεν εις τρία βιβλία

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080