Θεωρούντες την εσχάτην πενίαν, εις την οποίαν υπέπεσαν οι λαοί της Ελλάδος...... Ψηφισμα ΛΓ, Αρ. 12.574

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080