Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος και σχέδιον οργανισμού των επαρχιών αυτής : αμφότερα επιδιορθωμένα και επικυρωμένα υπό της Δευτέρας Εθνικής Νομοθετικής των Ελλήνων Συνελεύσεως εν Άστρει

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080