Νομοθεσία του Υψηλοτάτου, και ευσεβεστάτου, Αυθέντου και Ηγεμόνος της Ουγγροβλαχίας, κυρίου, κυρίου Ιωάννου Γεωργίου Καρατζά Βοεβόδα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080