Αναλυτικός αλφαβητικός πίναξ του από 21 Ιανουαρίου (2 Φεβρουαρ[ίου].) 1834 οργανισμού των δικαστηρίων και συμβολαιογράφων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080