Απολογία ιστορικοκριτική : συντεθείσα μεν ελληνιστί υπότινος φιλογενούς Έλληνος επεξεργασθείσα δε εις την κοινήν διάλεκτον των Ελλήνων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080