Θεοφίλου αντικήνσωρος τα Ινστιτούτα : μετά των ουσιωδέστερων ποικίλων γραφών των διαφόρων χειρογράφων, και τίνων άλλων σημειώσεων, εκ της εκδόσεως του Ρεϊτζίου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080