Διδασκαλία της διαγραφικής ή γραμμικής ιχνογραφίας : κατά τίνα μέθοδον εφαρμοζομένην εις όλα τα προπαιδευτικά σχολεία, οποιοσδήποτε και αν ήναι ο εις αυτά συνεθιζόμενος τρόπος της διδασκαλίας

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080