Χιακά ήτοι ιστορία της νήσου Χίου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει 1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080