Τα δημοτικά, ήτοι βιβλίον περιέχον τον δημοτικόν νόμον εξηγημένον, μετάφρασις της θεωρίας του δημοτικού δικαίου, τας επί τουρκοκρατίας, δημοκρατίας, και επί Κυβερνήτου δημοτικάς θεσμοθεσίας και νόμους, διατάγματα και εγκυκλίους αναφερόμενα εις το ενυπάρχο

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080