Αρριανού τα σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου τα βιβλία επτά, η Ινδική, οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς, ο Κυνηγετικός, τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Λιλιανού, Έκταξις κατά Αλάνων, το ... . Τόμος δεύτερος

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080