Οδηγίαι προς τον Δήμαρχον, εις εκπλήρωσιν των κατά τους ισχύοντας νόμους Καθηκόντων αυτού, κατά την ανάκρισιν των αξιόποινων πράξεων, και την κατηγορίαν των πταισμάτων, με πίνακα των πειθαρχικών παραβάσεων του Δημάρχου, ως Ανακριτικού Υπαλλήλου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080