Παρά του Μεγαλειοτάτου Αυτοκρατόρος Φραγκίσκου του Β τοις εν ταύτητη Καισαροβασιλική Μητροπόλει και Καθέδρα Βιέννη κατοικούσι Γραικοίς τε και Βλάχοις της ανατολικής Θρησκείας Κ. Β. υπηκόοις δια την θείαν αυτών λατρείαν εν τη Εφημερική Εκκλησία της Αγίας..

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080