Ο περί εκλογής πληρεξούς νόμος του 1829 έτους μετά των ψηφισμάτων και τ.λ.π. : εκδοθείς προς χρήσιν τον ομογενών

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080