Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου του εν τω Ολύμπω Όρει της Θετταλίας εκλάμψαντος, του νέου Ασκητού, ψαλλομένη τη κγ΄[23] του Ιανουαρίου μηνός

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080