Γενική εφημερίς της Ελλάδος 1828. ετ. Γ, τχ. 1 (4 Ιανουαρίου 1828) - ετ. Γ, τχ. 97 (29 Δεκεμβρίου 1828)

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080