Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων . - Κέρκυρα: εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851 . - λβ΄, 399 σ. click here