Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργανισμός των δικαστηρίων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων . - Κέρκυρα: εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1851 . - ιη΄, 19, [2] χ.α σ. click here