Πανελλήνις : πόνημα στιχηρόν περί του Ελληνικού γένους και της Ελλάδος και του νυν πολέμου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πανελλήνις : πόνημα στιχηρόν περί του Ελληνικού γένους και της Ελλάδος και του νυν πολέμου / μετά προλεγομένων και σημειώσεων υπό Ευθύφρονος. - εν Ερμουπόλει: τύποις Γ. Μελιστάγους Μακεδόνος, 1855 . - μ΄, 160 σ.click here