Σύνταγμα της Ελλάδος : μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ' άρθρον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύνταγμα της Ελλάδος : μετά εισαγωγής ιστορικής και σχολίων κατ' άρθρον / υπό Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889 . - η΄, 300 σ. . - (Νομική Βιβλιοθήκη Γ. Φιλάρετου και Ε. Λυκούδη)
click here