Η δικαστική αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η δικαστική αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι / Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, 1885 . - 319 σ.click here