Ιστορία της Αλώσεως του Βυζαντίου υπό των Φράγκων και της αύτοθι εξουσίας αυτών 1204 - 1261 μ. Χ.

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080