Οι Καταλανοί εν τη Ανατολή : οις προσετέθη και ανέκδοτος της χρονολογίας των Αθηνών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Καταλανοί εν τη Ανατολή : οις προσετέθη και ανέκδοτος της χρονολογίας των Αθηνών / υπό Επαμ. Ι. Σταματιάδου ; δαπάνη Κωνστ. Αντωνιάδου. - [Αθήναι]: εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1869 . - 327 σ.click here