Τερψιχόρη ήτοι συλλογή χορικών ασμάτων πρός χρήσιν των σχολείων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τερψιχόρη ήτοι συλλογή χορικών ασμάτων πρός χρήσιν των σχολείων / υπό Αν. Ν. Μάλτου. - εν Οδησσώ: τύποις Χρυσογέλου, 1885 . - vii, 211 σ.click here