Η Χαριτίνη ή το κάλλος της Χριστιανικής Θρησκείας : αντίδοτον των κατά της θεότητος του Ιησού Χριστού ληρημάτων ....

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how