Περί της αστικής, εμπορικής και ποινικής των Ενετών Νομοθεσίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περί της αστικής, εμπορικής και ποινικής των Ενετών Νομοθεσίας / υπό Δανιήλ Μάνιν ; μετάφρασις εκ του ιταλικού μετά σημειώσεων και παραπομπών υπό Μιχαήλ Στεφ. Ιδρωμένου. - εν Κερκύρα: τύποις Ν. Πετσάλη, 1889 . - 103 σ.click here