Σύνοψις της ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σύνοψις της ιστορίας του Ρωμαϊκού Δικαίου / υπό E. Lagrance ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Α. Β. Διογενείδου. - εν Αθήναις: τύποις Νικήτα Γ. Πάσσαρη, 1865 . - 96 σ.click here