Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός και τα εν Ζακύνθω συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός και τα εν Ζακύνθω συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν / υπό Φ. Καρρέρ. - εν Ζακύνθω: τυπογραφείον "Ο Φώσκολος" Σ. Καψοκεφάλου, 1892 . - 311 σ.click here