Ψήφισμα και υπόμνημα της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how