Ψήφισμα και υπόμνημα της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080