Ομηρική θεολογία ήτοι η των Ελλήνων μυθολογία και λατρεία του θείου καθ' Όμηρον

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ομηρική θεολογία ήτοι η των Ελλήνων μυθολογία και λατρεία του θείου καθ' Όμηρον / σύγγραμμα Γεωργίου Κωνσταντινίδου ; εκδίδονται δαπάνη του φιλογενούς και φιλομούσου κυρίου Γεωργίου Ζαφίρη. - εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Βουτύρα και Σ/ΑΣ., 1876 . - κγ΄, 264 σ.click here