Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594) / Κ. Ν. Σάθα. - εν Αθήναις: τυπογραφείον Α. Κτένα και Σ. Οικονόμου, 1870 . - yδ΄, 218 σ.click here