Περί της αρχής και προόδου της τηλεγραφίας εν γένει, και ιδίως περί της ηλεκτρικής τηλεγραφίας : οις προσετέθη υπόμνημα, περί τηλεγραφικών γραμμών και της τηλεγραφικής συγκοινωνίας εν Ελλάδι

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080