Περί της αρχής και προόδου της τηλεγραφίας εν γένει, και ιδίως περί της ηλεκτρικής τηλεγραφίας : οις προσετέθη υπόμνημα, περί τηλεγραφικών γραμμών και της τηλεγραφικής συγκοινωνίας εν Ελλάδι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περί της αρχής και προόδου της τηλεγραφίας εν γένει, και ιδίως περί της ηλεκτρικής τηλεγραφίας : οις προσετέθη υπόμνημα, περί τηλεγραφικών γραμμών και της τηλεγραφικής συγκοινωνίας εν Ελλάδι / υπό Ευθυμίου Καρακάλου. - εν Τριπόλει: τύποις Αρκαδίας, 1865 . - 180 σ.click here