Περί της ευθύνης των ιδιοκτητών των πλοίων και περί του πλοιάρχου συνομολογουμένου δανείου κατά τον διάπλουν : μελέτη κριτική και πρακτική επί του ναυτικού δικαίου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080