Στοιχειώδης διδασκαλία της πρακτικής πίστεως : ήτοι σύντομος έκθεσις της χριστιανικής ηθικής, κατά το πνεύμα της καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στοιχειώδης διδασκαλία της πρακτικής πίστεως : ήτοι σύντομος έκθεσις της χριστιανικής ηθικής, κατά το πνεύμα της καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας / ; μεταφρασθείσα εκ της ρωσσικής γλώσσης υπό Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Γώγου του Λέσβιου. - εν Κωνσταντινουπόλει: εκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας, 1859 . - ι΄, 297 σ.click here