Οι νόμοι του Εθνικού Πανεπιστημίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι νόμοι του Εθνικού Πανεπιστημίου / ; επιμέλεια Αρ. Βαμπά . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1885 . - 221 σ. click here