Ο Μεσσίας : ή τα πάθη Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγ. Γρηγορίου του Ναζιαζηνού ποιησάντος τον Χριστόν πάσχοντα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Μεσσίας : ή τα πάθη Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγ. Γρηγορίου του Ναζιαζηνού ποιησάντος τον Χριστόν πάσχοντα / Π. Σούτσου ; εκδίδεται δαπάνη Ανέστη Κωνσταντινίδου . - 2η έκδ. . - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Βαρβαρρήγου, 1877 . - 219 σ. click here