Ο Μεσσίας : ή τα πάθη Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγ. Γρηγορίου του Ναζιαζηνού ποιησάντος τον Χριστόν πάσχοντα

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080