Ο Μεσσίας : ή τα πάθη Ιησού Χριστού κατά μίμησιν του Αγ. Γρηγορίου του Ναζιαζηνού ποιησάντος τον Χριστόν πάσχοντα

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how